Górski Maraton Jogi

I.N.N.A YOGA - kanał YouTube

Inwokacja do Patandżalego

*
yogena cittasya padena vacam
malam sarirasya ca vaidyakena
yopakarottam pravaram muninam
patanjalim pranjaliranato' smi
abahu purusakaram
sanka cakrasi dharinam
sahasra sirasam svetam
pranamami patanjalim

*

Holistycztyczna koncepcja zdrowia to obecnie nie tylko modny termin, ale współczesny wymóg wskazujący na to, że zdrowie i dobre samopoczucie w dużym stopniu zależą od nas samych i od naszego stylu życia. Główny nacisk w praktyce kładzie się na poszukiwaniu wewnętrznej równowagi i harmoni z samym sobą. Jest to warunek znalezienia harmonii w otaczającym świecie. Yoga jest jedną z najbardziej kompleksowych i uniwersalnych form promocji zdrowia. Dotyka wszystkich sfer zdrowego stylu życia. W swej szerszej perspektywie odnosi się do postaw życiowych, relacji z innymi ludźmi oraz wrażliwości na to co spożywamy.


Osiem stopni yogi:

Proces yogi przebiega w dwóch fazach: yogi zewnętrznej i yogi wewnętrznej.
Pierwszy może być określony jako uwalnianie, drugi zaś jako tworzenie.
Pierwszy to "wolność od", a drugi to "wolność do".

H.L. Sharma

  •   YAMA - przestrzeganie zakazów
  •   NIYAMA - realizacja nakazów
  •   ASANA - praktyka postaw
  •   PRANAYAMA - kontrola energii poprzez oddech
  •   PRATYAHARA - kontrola umysłu
  •   DHARANA - praktyka koncentracji
  •   DHYANA - medytacja
  •   SAMADHI - samorealizacja